Skærpede regler om reelle ejere

Der bliver skærpede regler om reelle ejere.

Folketinget har den 2 maj 2019 implementeret den 5. del af hvidvasknings direktivet der handler om virksomheders, selskabers og fondes pligt til at indhente, opbevare samt registrere oplysninger om deres reelle ejere.

Nyt er nu, at virksomheder kan tvangsopløses i tilfælde, ikke bare hvor der slet ikke sker registrering af reelle ejere, men også hvor registreringen af reelle ejere er mangelfuld, eller opbevaringspligten ikke er overholdt tilstrækkeligt. 

Selskaberne skal fremadrettet nu også en gang årligt tjekke, om der er sket ændringer i de registrerede oplysninger.

Loven træder i kraft d. 10. januar 2020.

Har du brug for flere oplysninger eller hjælp til at blive helt compliant, så kontakt Adv. Lene Juel, Paragraf Plus advokater på, mail: lj@paragrafplus.dk, telefon: 20144044