Lene Juel
Indehaver og advokat

lj@paragrafplus.dk
+45 2014 4044

Lene Juel

Specialist i skat, personalejura og compliance

Lene Juel er indehaver og advokat i Paragraf Plus Advokater. Lene går ind for praktiske løsninger og har fokus på, hvad der er godt og økonomisk bæredygtigt for din forrenting og organisation. Lene rådgiver om danske og grænseoverskridende forhold om skat, social sikring og compliance ved ind- og udstationering og fonde og foreninger om skat, administration og compliance. Lene har en unik baggrund i skatteret med erfaring fra både det offentlige, fra det politiske niveau og fra det private erhvervsliv. Hun har dermed fundamentet for at yde robust, 360-graders rådgivning på området. Lene har stor undervisningserfaring og forstår at forklare komplicerede forhold enkelt. Lene er leder af P+ Buisness and Compliance Administration og flydende i engelsk. 

  • Ekstern lektor, udvidet skatteret, Københavns Universitet
  • Medlem af Danske Advokaters Forretningsudviklingsgruppe
  • Medlem af Danske Advokaters Repræsentantskab
  • Har også undervist i aftaleret, køberet og erstatningsret på Københavns Universitet.

Advokater

Indehaver og advokat

Indehaver og advokat

Medarbejdere

Nina Rodriguez Aavatsmark
Advokatfuldmægtig

Kontakt
naa@paragrafplus.dk
Henriette Møgelvang Nielsen
Advokatsekretær

Kontakt
hmn@paragrafplus.dk
Anton Hald
Stud.ha.jur.

Kontakt
aha@paragrafplus.dk
Rikke Sloth Steenberg
Advokatsekretær

Kontakt
rss@paragrafplus.dk