Vil I have helt styr på jeres personalejura?


Sørg for, at I har de rigtige ansættelseskontrakter og en optimal incitamentsstruktur. Undgå fodfejl, som kan koste jer mange tusinde kroner, hvis ansættelseskontrakten ikke er i orden både undervejs i ansættelsesforholdet, og når samarbejdet med en medarbejder stopper, hvis medarbejderen bliver syg m.v.

Der er en række forhold, som det bl.a. er vigtigt at tage stilling til:

  • Hvad må I i det hele taget spørge om til ansættelsessamtalen?
  • Skal det være en midlertidig eller løbende ansættelseskontrakt?
  • Med eller uden prøvetid?
  • Med eller uden kundeklausuler m.v.?
  • Hvilken løn og personalegoder skal medarbejderen have? Og hvad med skatten?
  • Hvad gælder hvis medarbejderen bliver syg? Skal på barsel eller forældreorlov?
  • Hvordan er mulighederne for opsigelse? Bortvisning? Fritstilling? Suspension?
  • Må I lægge medarbejdernes billede og kontaktoplysninger på jeres hjemmeside uden at spørge medarbejderne?
  • Må I bruge medarbejderens billede i reklamer for jeres virksomhed/organisation?

Vi kan sikre jer, at I får styr på personalejuraen, og at I selvfølgelig overholder lovgivningen, men vi kan også hjælpe jer med at sikre, at I har de optimale incitamentsstrukturer, der understøtter jeres og medarbejdernes fælles mål.

ADVOKAT MED SPECIALE I PERSONALEJURA

Lene Juel har lang erfaring med personalejura.

Læs mere om Lene her, eller kontakt hende på:

E lj@paragrafplus.dk

T +45 2014 4044