Har I problemer med skat ?

Skat kan hurtigt blive meget avanceret, hvis man ikke har specialiseret sig i det. Det har vi.

Advokat Lene Juel har en unik baggrund med over 20 års erfaring med skatteret. Lene Juel har både arbejdet med skattesager i Landsskatteretten og med skattelovgivningen i Skatteministeriet, ligesom hun har arbejdet som skatterådgiver i private virksomheder. Derudover underviser hun som ekstern lektor ved Københavns Universitet i skatteret. Derfor har hun stor erfaring med skatteretten fra begge sider af bordet og kan hjælpe med både grundlæggende skatteret og de mere komplicerede skattespørgsmål.

Vi kan:

  • Give kompetent og saglig skatterådgivning og sikre at I træffer de rigtige valg på et oplyst grundlag
  • Analysere og strukturere de skattemæssige forhold i relation til organisations- og koncernstruktur, ved køb og salg af virksomheder etc.
  • Rådgive om skat og social sikring ved ind- og udstationering af medarbejdere
  • Rådgive om skattepligt, faste driftssteder, Transfer Pricing og dobbeltbeskatningsoverenskomster på virksomhedsniveau ved grænseoverskridende aktiviteter
  • Føre skattesager for skattemyndighederne, Landsskatteretten og domstolene
  • Håndtere lovpligtige indberetninger og validere jeres interne procedurer i forhold til skat, rapporteringer m.v.

ADVOKAT MED SPECIALE I SKATTERET

Lene Juel har over 20 års erfaring med skatteret.

Læs mere om Lene her, eller kontakt hende på:

E lj@paragrafplus.dk

T +45 2014 4044